Den europæiske forordning om digitale tjenester

Denne side indeholder oplysninger, der er relevante for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2065 af 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og om ændring af direktiv 2000/31/EF (forordning om digitale tjenester).

Hvad er det?

Forordningen om digitale tjenester er en EU-lovgivning, der indfører en ny ramme for onlineplatforme, som giver større beskyttelse for forbrugere og erhvervsbrugere ("Modtagere af tjenesten") mod farligt gods og ulovligt indhold, der formidles online. Rammen omfatter mekanismer, som brugere kan anvende til at markere ulovligt indhold, og som platforme kan bruge til at fjerne sådant indhold eller begrænse adgangen til det ved at give en begrundelse for deres beslutninger om indholdsmoderation.

Hvornår træder forordningen om digitale tjenester i kraft?

De regler, der gælder for onlineplatforme, begynder at gælde fra den 17. februar 2024.

Udpeget kontaktpunkt

I henhold til Artikel 11 og 12 i forordningen om digitale tjenester har lastminute.com group udpeget et kontaktpunkt for medlemsstaters myndigheder, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd for Digitale Tjenester og modtagere af tjenesten til driftsmæssige formål i forbindelse med kravene i  forordningen om digitale tjenester samt med henblik på andre EU-retsakter. 

Meddelelses- og handlingsportal

I henhold til artikel 16 i forordningen om digitale tjenester kan regeringsrepræsentanter, pålidelige indberettere og modtagerne af tjenesten bruge meddelelses- og handlingsportalen til at indsende meddelelser om ulovligt indhold på vores hjemmeside.

Internt klagebehandlingssystem

Modtagerne af vores tjenester har ret til at indgive en klage over vores beslutning om indholdets ulovlighed eller dets uforenelighed med vores vilkår og betingelser, som de mener påvirker dem negativt (såsom beslutningen om at fjerne, deaktivere, suspendere eller opsige en brugers adgang til oplysninger, tjenester eller deres konto). Især hvis du har indsendt en meddelelse i henhold til Artikel 16 i forordningen om digitale tjenester via meddelelses- og handlingsportalen, har modtaget en meddelelse om beslutningen og har bekymringer vedrørende resultatet, så kan du indsende en klage. 

Derudover har modtagere af tjenesten i henhold til Artikel 21 i forordningen om digitale tjenester ret til at henvende sig til et udenretsligt tvistbilæggelsesorgan for at løse tvister i forbindelse med beslutninger, som vi har truffet. Modtagere af tjenesten kan adressere disse udenretslige tvistbilæggelsesorganer med klager, der ikke kunne løses ved hjælp af de interne klagebehandlingsmekanismer. Modtagere af tjenesterne kan ligeledes indgive deres klage direkte til dette organ uden først at gennemgå den interne klagebehandlingsmekanisme. En liste over certificerede udenretslige tvistbilæggelsesorganer i medlemsstaterne kan findes på dette link.

Bemærk, at det er muligt at kontakte os via de kanaler, der er beskrevet ovenfor, på følgende sprog: engelsk, italiensk, fransk, spansk og tysk.

Årsrapport om gennemsigtighed i henhold til forordningen om digitale tjenester 

I henhold til Artikel 15 i forordningen om digitale tjenester og dens gennemsigtighedforpligtelse leverer lastminute.com group en årlig rapport om den indholdsmoderation, der er udført i løbet af året. Denne rapport indeholder oplysninger om moderationsinitiativet, herunder oplysninger om ulovligt indhold, brug af automatiserede værktøjer, uddannelsesforanstaltninger og klager modtaget under klagebehandlingssystemer.

Se årsrapporten om gennemsigtighed i henhold til forordningen om digitale tjenester (første årsrapport tilgængelig i december 2024)

Oplysninger om det gennemsnitlige antal modtagere af tjenesten pr. måned i EU

I henhold til artikel 24, stk. 2, i forordningen om digitale tjenester omfatter modtagerne af servicerapporten det gennemsnitlige månedlige antal af aktive modtagere af formidlingstjenester i EU inden for rammerne af denne artikel, beregnet som et gennemsnit for de seneste seks måneder.

Se den seneste rapport

I henhold til artikel 13 i Forordningen om digitale tjenester informerer vi dig om, at for de websteder, der ejes af virksomheden Bravonext SA, med forretningssted i Vicolo dei Calvi 2, 6830 Chiasso, i Schweiz, har sidstnævnte udpeget virksomheden Viaggiare SRL med forretningssted i Via Francesco Ferrucci, 10, 20145 Milano, i Italien, som sin juridiske repræsentant.