Menu
Mit Bravofly Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp? 004582568473 Nationale fastnetnumre, pris afhænger af udbyderen - Yderligere hjælp vil blive tilvejebragt på engelsk Fortrolighedspolitik

Har du brug for hjælp?

Fortrolighedspolitik

Nationale fastnetnumre, pris afhænger af udbyderen - Yderligere hjælp vil blive tilvejebragt på engelsk

Fortrolighedspolitik og information om behandling af personlige oplysninger

Sidst opdateret maj 2018

Vi anerkender vigtigheden af at beskytte dit privatliv og dine rettigheder angående databeskyttelse. Internettet er et kraftfuldt værktøj til formidling af personlige oplysninger, derfor tager vi og alle andre selskaber, som ejes af lastminute.com group, opgaven med at overholde gældende lovgivning angående beskyttelse af personoplysninger og deres sikkerhed meget alvorligt. Det er vores mål at garantere en sikker, kontrolleret og fortrolig navigation for vores brugere og kunder når de besøger og/eller bruger hjemmesiden og/eller bruger vores sammenligningsservice (du som en "Bruger") eller når du derefter køber vores tjenester (du som "Kunde").

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan vi indsamler, anvender og overdrager dine personoplysninger i forbindelse med dine adgang til og brug af vores hjemmeside og services, og specifikt:

Det oplyser dig også om, hvordan du kan udøve dine rettigheder (herunder retten til at modsætte dig dele af den databehandling som vi udfører). Afsnittet nedenfor indeholder flere oplysninger om dine rettigheder og hvordan du kan udøve dem.
Hvis du ser et udefineret udtryk i denne privatlivspolitik (såsom "service" eller "hjemmeside") har det den samme betydning som i vores virksomheds kontraktuelle servicebetingelser.

1. HVEM ER DEN DATAANSVARLIGE FOR DINE PERSONOPLYSNINGER?

Når denne politik nævner "Virksomheden", "vi", "os", "vores" eller "dataansvarlige" henvises der til:
BravoNext S.A., et schweizisk selskab, som ejes af lastminute.com group, og er opført i virksomhedsregisteret i Ticino med identifikationsnummeret CHE-115.704.228 og registreret som hjemmehørende på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz, som er ansvarlig for behandlingen af vores brugeres og/eller kunder personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik (herefter henvist til som "virksomheden", "vi", "os", "vores" eller "dataansvarlig").

Da vi er hjemmehørende i Schweiz, er vi underlagt schweizisk lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Derfor er vi forpligtede til at opfylder bestemmelserne i den schweiziske lov om databeskyttelse af 19. juni 1992 (FADP). Endvidere oplyser vi vores brugere og/eller kunder om, at Kommissionens beslutning af 26. juli 2000 i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF vedrørende tilstrækkeligheden af beskyttelse af personoplysninger i Schweiz, at den schweiziske lovgivning sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med direktivet 95/46/EF.
I overensstemmelse med den schweiziske lov om databeskyttelse af 19. juni 1992 (FADP) og artikel 45 i den schweiziske lov om tilsyn med forsikringsselskaber (FASIC) af 17. december 2004 oplyser vi vores brugere og/eller kunder om, at deres personoplysninger behandles og opbevares af virksomheden på en måde og til de formål, som det fremgår af det følgende, i overensstemmelse med FAPD og FASIC.

2. HVILKE KATEGORIER AF DINE DATA INDSAMLER OG BRUGER VI?

Når du besøger hjemmesiden og bruger vores sammenligningsservice (du som en "Bruger") eller efterfølgende køber vores services (du som en "Kunde") indsamler vi de følgende kategorier af personoplysninger:

2.1. Personoplysninger som du afgiver:

 • De personoplysninger som du deler med os når du åbner en konto, tilmelder dig nyhedsbreve og de som du giver os når du bruger vores services, herunder de oplysninger som du indtaster på vores bookingplatform og medtager i dine kommentarer, vurderinger eller meddelelser sendt via telefon til vores Kundeservicehold eller gennem live chatten.
 • Specielle kategorier af personoplysninger (for eksempel oplysninger om dit helbred eller din religiøse eller seksuelle orientering, som du frivilligt overdrager til os under en booking ved at markere feltet "specielle transportbehov" og udfylde det tomme felt, eller på anden måde, såsom gennem telefonen til vores Kundeservicehold eller gennem vores live chat eller på ethvert tidspunkt under en booking. Vi anvender kun disse særlige kategorier af personoplysninger som det er strengt nødvendigt for at udføre din anmodning.

Overdragelse af de ovenfornævnte personoplysninger når vi anmoder om dem er nødvendig, for at kunne gennemføre kontrakten mellem dig og os korrekt, of for at give os mulighed for at overholde vores juridiske forpligtelser. Uden disse oplysninger er det muligt at vi ikke kan tilbyde dig alle de services som du har anmodet om.

Det er vigtigt, at alle de personoplysninger, som du giver os, når du registrerer dig som bruger, eller når du på anden vis bruger hjemmesiden, er korrekte. Dette omfatter, for at give et eksempel, at du sikrer, at vi altid har dine korrekte kontaktoplysninger (herunder din e-mail).

Hvis du har planer om at indsende andres personoplysninger til os, for eksempel hvis du skal booke på deres vegne, må du kun indsende disse tredjemandsoplysninger efter du har fået samtykke fra personen, og efter de har haft adgang til denne privatlivspolitik.

Bemærk, at vi kun kan indsamle og anvende oplysninger om børn hvis disse indsendes af barnets forælder eller værge, eller med dennes samtykke. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har behandlet oplysninger om et barn uden det nødvendige samtykke fra en forælder eller værge, forbeholder vi os retten til at slette sådanne oplysninger.


2.2. Personoplysninger som indsamles automatisk fra vores hjemmeside og fra tredjeparter

 • Oplysninger om dine besøg på og din brug af hjemmesiden, såsom oplysninger om den enhed og browser, som du bruger, din IP-adresse eller dine domænenavne på computerne der besøger hjemmesiderne, URI'er (Uniform Resource Identifier) på de anmodninger som foretages, tidspunktet for anmodningen, metoden anvendt til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen på filen, som modtages som svar, nummerkoden, der angiver statussen på svaret fra serveren (vellykket, mislykket osv.) og andre parametre, der relaterer til brugernes operativsystemer og computermiljøer, dato og tidspunkt samt varighed for dit besøg, henvisningskilden og hjemmesidens navigationsstier over dit besøg og dine interaktioner på hjemmesiden, herunder de services og tilbud so du er interesseret i. Bemærk, at vi kan knytte disse oplysninger til din konto.

Du bedes se afsnittet om cookies i denne privatlivspolitik (9. Oplysninger om cookies) for yderligere oplysninger om formålet med vores indsamling og brug af disse oplysninger.

 • Hvis du linker til eller logger ind på din konto med en tredjepartsservice (f.eks. Facebook, Google), kan denne tredjepartsservice sende os oplysninger som dine registrerings- og profiloplysninger (dvs. brugernavn, bruger-ID tilknyttet din konto på sociale medier, billeder, e-mail) og alle andre oplysninger som du har givet det sociale netværk tilladelse til at dele med tredjeparter. De data, som vi modtager, afhænger af dine privatlivsindstillinger på de sociale medier. Du skal altid gennemgå, og om nødvendigt justere dine privatlivsindstillinger på tredjepartshjemmesider og -services før du linker eller forbinder dem til vores hjemmeside.
 • I det omfang som den gældende lovgivning tillader det, kan vi modtage yderligere oplysninger om dig, såsom oplysninger og advarsler om detektering af svig fra tredjepartsserviceudbydere og/eller -partnere til vores aktiviteter til forebyggelse af svig.

3. HVORFOR INDSAMLER VI DINE DATA?

Generelt set bruger vi dine personoplysninger for at kunne levere de services som du anmoder os om, behandle betaling, tilbyde dig kundeservice, sende dig meddelelser med markedsføring og tilbud, oplyse dig om vigtige ændringer på vores hjemmeside og til at levere vores indhold og reklamer som vi tror kunne være interessante for dig. Mere specifikt:  

Hvorfor?

A. For at kunne etablere og vedligeholde det kontraktlige forhold, som er nødvendigt for levering af den service, som du har anmodet om, i alle dens faser og med enhver mulig tilføjelse eller ændring (f.eks. for at muliggøre dine bookinger og betalinger, svare på dine spørgsmål og tvivl, samt til administration af din konto).

Bemærk venligst, at hvis dit opkald til os ikke kommer igennem, eller hvis det afbrydes under samtalen, bemyndiger du os til at benytte dit telefonnummer til at ringe dig op for at kunne reagere på din henvendelse. 

B. Til at fremsende dig oplysninger via e-mail, telefon eller SMS med tilknytning til det etablerede kontraktforhold, herunder enhver kommunikation i forbindelse med ændringer heraf.

På hvilket juridisk grundlag?

For at opfylde en kontrakt, eller for at udføre opgaver i forbindelse med en kontrakt


Hvorfor?

C. For at leve op til de juridiske, lovmæssige og overholdelsesmæssige krav, og for at svare på anmodninger fra myndigheder eller lovhåndhævende organer i deres udførelse af en undersøgelse.

På hvilket juridisk grundlag?

For at overholde loven


Hvorfor?

D. For at udføre anonyme, aggregerede statistiske analyser, så vi kan se hvordan vores hjemmeside, produkter og services anvendes, og hvordan vores virksomhed klarer sig.

På hvilket juridisk grundlag?

For at forfølge vores legitime interesse (dvs. forbedring af vores hjemmeside, dennes funktioner og vores produkter og s


Hvorfor?

E. For at fremsende dig (hvor tilladt af loven, medmindre du har nægtet dit samtykke) reklamemateriale via e-mail eller, hvor det er tilladt af loven, anden tilsvarende elektronisk kommunikation vedrørende lignende eller supplerende produkter og services, som dem du har købet og som tilbydes på vores hjemmeside. I visse tilfælde, kan vi sende dig det ovennævnte reklamemateriale i personaliseret form afhængigt af dine oplysninger.

På hvilket juridisk grundlag?

Soft Opt-in


Hvorfor?

F. Underlagt det foregående punkt E., og udelukkende med dit samtykke, kan vi via e-mail, telefon, post, SMS- eller MMS-meddelelser fremsende de bedste tilbud om produkter og tjenester, som vi tror kan være af din interesse, og som markedsføres af os eller vores partnere eller kommercielle partnere inden for de følgende brancher: turisme, fritid, underholdning, hightech, mode, design, forbrugsgoder, fødevarer og drikke, kommunikation, massemedier, ejendomshandel, uddannelse og træning, energi, publikationer og redigering, informations- og kommunikationsteknologi. Vi analyserer muligvis dine personoplysninger med henblik på at oprette en profil med dine interesser, så vi kan skræddersy og målrette vores meddelelser således, at de er aktuelle og relevante for dit vedkommende. Vi gør muligvis brug af yderligere oplysninger om dig, når de er tilgængelige fra eksterne kilder, med henblik på at gøre denne målretning effektiv. Vi benytter muligtvis også automatiserede beslutningsprocesser til at gruppere og målrette produkttilbud alt efter dine behov og ønsker. Det lader os bruge vores ressourcer på en mere fokuseret, effektiv og omkostningseffektiv måde, og det mindsker riskoen for, at en modtager finder vores oplysninger upassende eller irrelevante. Du kan til enhver tid anmode om en manuel beslutningsproces i stedet for at få dine meninger eller konkurrenceresultater behandlet udelukkende på baggrund af en automatiseret proces, hderunder profilering, hvis resultatet af en sådan behandling eventuelt kunne afstedkomme retlige eller ligeledes vigtige juridiske konsekvenser for dig. Yderligere detaljer kan indhentes fra vores databeskyttelsesansvarlige. Deres kontaktoplysninger fremgår af denne databeskyttelsespolitik.

På hvilket juridisk grundlag?

Hvor du giver dit samtykke (ved at markere det relevante afkrydsningsfelt)


Hvorfor?

G. Til at overdrage dine oplysninger til BravoNext, S.A. til at indsamle og indhente oplysninger om dine bookinger fra den dataansvarlige, som du har indgået kontrakt med giver du samtidigt disse selskaber tilladelse til at dele disse oplysninger med BravoNext, S.A. Dette gør det lettere at søge og finde de bookinger som du har foretaget hos ethvert af selskaberne i lastminute.com group, på enhver af hjemmesiderne tilhørende lastminute.com group gennem APP eller "Mit område".

På hvilket juridisk grundlag?

Hvor du giver dit samtykke (når du registrer dig på eller logger ind på APP eller "Mit område")


Hvorfor?

H. For at sikre vores hjemmeside og systemer, og for at forhindre og opdage svig, sikkerhedsbrud og anden kriminalitet.

På hvilket juridisk grundlag?

For at forfølge vores legitime interesse (dvs. opretholde sikkerheden på vores hjemmeside)


Hvorfor?

I. For at bevise overholdelse af vores vilkår og betingelser og for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

På hvilket juridisk grundlag?

For at forfølge vores legitime interesse (dvs. overholdelse af vores vilkår og betingelser, beskyttelse af vores rettigheder i tilfælde af tvist eller krav)


Hvorfor?

J. For at målrette og tilpasse online marketingmeddelelser og reklamer til dig på baggrund af de oplysninger, som vi har om din brug af vores hjemmeside, produkter og services, samt andre hjemmesider indsamlet ved hjælp af cookies (se flere oplysninger i afsnittet om cookies i denne privatlivspolitik)

På hvilket juridisk grundlag?

Hvor du giver dit samtykke (dvs. gennem banneret med cookies eller gennem din browserindstillinger)


4. HVEM KAN FÅ ADGANG TIL OG BRUGE DINE DATA, OG HVOR?

4.1. Kategorier af modtagere for dine data
Vi deler dine personoplysninger med de formål, som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, til de følgende kategorier af modtagere:

 • Vores godkendte medarbejdere og/eller samarbejdspartnere, som hjælper og rådgiver vedrørende administration, produkter, juridiske anliggender, kundeserviceholdet og IT-systemer, samt personalet, som vedligeholder virksomhedens netværk og hardware-/softwareudstyr,
 • Flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer, forsikringsselskaber, turoperatører samt alle andre parter, til hvem det er nødvendigt at overgive dine personoplysninger for at kunne levere de anmodede services som leveres af disse uafhængige dataansvarlige. Bemærk venligst, at flyselskaberne er forpligtet til i overensstemmelse med reglerne, der blev indført i USA og i andre lande, at gøre det muligt for told- og grænsemyndigheder at få adgang til flypassagernes data. Derfor kan vi i visse situationer videregive oplysningerne, som er indsamlet om passagerne, som er omfattet af reserveringen, til de kompetente myndigheder i landende, som indgår i kundens rejseplan, hvis den lokale lovgivning kræver dette.
 • Vores tredjepartsserviceudbydere (herunder andre enheder i lastminute.com group), som behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores instrukser, med det formål som er beskrevet ovenfor i en rolle som databehandlere, så som de som yder os tjenester som IT- og hostingservicecallcenter og kundesupport, analyse- og administrationstjenester osv.
 • Betalingsudbydere og økonomiske institutioner (f.eks. til tilbageførsler og til detektering og forebyggelse af svig) som fungerer som uafhængige dataansvarlige.
 • Vores forretningspartnere som er sociale medieplatforme når du udtrykkeligt anmoder herom (f.eks. når du bruger identifikationsmetoder udbudt af sociale medier).
 • Kompetente myndigheder, når vi har pligt til at dele oplysninger med disse i henhold til gældende lovgivning.
 • Kompetente myndigheder og lovhåndhævende tredjeparter, når dette er nødvendigt for at kunne håndhæve vores brugervilkår og beskytte og forsvare vores ejendomsrettighed eller enhver tredjeparts ejendomsrettighed.
 • Tredjeparter som modtager oplysningerne (f.eks. forretningskonsulenter, professionelle som leverer due diligence-services eller vurderer forretningens værdi og egenskaber) når det er nødvendigt i forbindelse med ethvert salg af vores forretning eller dennes aktiver (i et sådant tilfælde bliver dine oplysninger overdraget til vores rådgivere og enhver mulig købers rådgivere, og overføres til de nye ejere.

Den fulde liste over parter, som dine personoplysninger kan overføres til, er tilgængelige på vores registrerede kontor, og kan fås mod skriftlig anmodning herom til [email protected]

4.2. International overførsel af dine data
Brugerens og/eller kundens personoplysninger behandles i den dataansvarliges registrerede kontor (se punkt 1) på servere, som tilhører lastminute.com group, og på kontorerne for andre enheder, hvortil dataene kan overføres for at virksomheden kan levere de services, som den dataansvarlige anmoder om.
Da vi er et internationalt rejseselskab overfører vi også dine personoplysninger til:

 • lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) som tilbyder et tilfredsstillende niveau af databeskyttelse, såsom Schweiz, i overensstemmelse med EU kommissionens "afgørelser om tilstrækkeligheden" som anerkender visse lande som har en tilfredsstillende beskyttelse,
 • lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor databeskyttelseslovgivningen kan give mindre beskyttelse end lovgivningen i EØS. Dette sker når:
  • vi overgiver dine oplysninger til uafhængige dataansvarlige såsom flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer, turoperatører osv., som kunne behandle dine oplysninger udenfor EØS for at kunne levere de anmodede services.
  • vi overgiver dine oplysninger til vores tjenesteudbydere som fungerer som databehandlere på vores vegne, og som kan befinde sig i lande udenfor EØS, herunder Marokko, Indien og Tunesien. Når sådanne overførsler finder sted, sikrer vi, at de finder sted i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og de reguleres af standardkontraktbestemmelser, der er vedtaget af EU Kommissionen, som sikrer en passende beskyttelse af de registrerede. Vores leverandører, som fungerer som databehandlere, kan deltage i blandt andet opfyldelsen af din serviceanmodning, behandlingen af dine betalingsoplysninger, levering af reklame- og marketingtjenester på vores vegne, samt levering af supporttjenester gennem elektronisk kommunikation eller callcentre.

Skulle du ønske flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, som vi træffer, kan du skrive til os på [email protected]

5. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE DATA?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opnå formålet og udføre aktiviteterne som beskrevet i denne privatlivspolitik, som eller kommunikeres til dig, eller så længe som gældende lovgivning tillader det. Yderligere oplysninger om opbevaringsperioden kan findes:

KUNDEOPTEGNELSER

Dokument

Bookingoptegnelser (navn, adresse, kontaktoplysninger, PNR (Passenger Name Record), booking-ID, fødselsdato, identitetsdokumentsnummer, udstedelsesdato, udløbsdato, udstedelsesland, type) omfatter:
- Produktdetaljer
- optegnelser over kundekontakter i forhold til agentafdeling (dvs. noter/begivenheder i backoffice),
- købsdata
- Afsnittet "særlige krav" ved betaling

Opbevaringsperiod

10 år

Start dato

Fra købsdatoen

Dokument

Kontooplysninger (se Mit område):
- Bruger, adgangskode
- Socialt log ind
- Købsdata

Opbevaringsperiod

10 år

Start dato

Fra datoen for den sidste interaktion

Dokument

E-mails til/fra kundeservice (bekræftelse, ændringer/annullering af rejseplan, tilbud, tilbud om sanktioner, betalingspåmindelse, valg af refundering, voucher/betaling, massekommunikation), herunder kundeanmodninger/krav fremsat via e-mail.

Opbevaringsperiod

10 år

Start dato

Fra datoen hvor e-mailen blev sendt

Dokument

Telefonoptegnelser fra kundeservice

Opbevaringsperiod

3 år

Start dato

Fra optagelsens dato

Dokument

Chat (kunde/bruger)

Opbevaringsperiod

3 år

Start dato

Fra anmodningsdatoen

Dokument

Rapporter eller krav

Opbevaringsperiod

10 år

Dokument

Kontraktuel dokumentation (log over accept)

Opbevaringsperiod

10 år

Start dato

Fra købsdatoen

Dokument

Kreditkortdata

Opbevaringsperiod

 Ikke opbevare

Dokument

Økonomiske/transaktionsoplysninger

Opbevaringsperiod

10 år

Start dato

 Fra udførelsen af den økonomiske transaktion  

Dokument

Kontroldato for transaktionssvindel

Opbevaringsperiod

5 år

Start dato

 Fra afvisning af tranaktionen på grund af svindel

DATA ANVENDT TIL MARKETINGFORMÅL(CRM)

Dokument

Data anvendt til marketingaktiviteter til kunder/brugere underlagt samtykke

Opbevaringsperiod

 5 år

Start dato

Fra samtykket eller fornyelsen af samtykket gennem interaktion med marktingkommunikation

DATA INDSAMLET VIA TAG

Dokument

Tekniske cookies

Opbevaringsperiod

Maks 3 år

Start dato

 Fra datoen hvor du browsede på vores hjemmesider

Dokument

Ikke-tekniske cookies

Opbevaringsperiod

Maks 1 år

Start dato

Fra datoen hvor du browsede på vores hjemmesider

6. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU, OG HVORDAN KAN DU UDØVE DEM?

Du kan udøve din ret i overensstemmelse med EU-forordningen 2016/679 (afsnit 15-22), herunder retten til:

Navn på retten

Indsigtsret

Indhold

At modtage bekræftelse om eksistensen af dine personoplysninger, få indsigt i deres indhold og modtage en kopi.


Navn på retten

Ret til berigtigelse


Indhold

At opdatere, berigtige og/eller rette dine personoplysninger.


Navn på retten

Ret til sletning/retten til at blive glemt og ret til begrænsning

Indhold

At anmode om sletning af dine oplysninger eller begrænsning af dine oplysninger som er blevet behandlet i strid med loven, herunder de, hvis opbevaring ikke er nødvendig i forhold til de formål som oplysningerne blev indsamlet til eller ellers blev behandlet, hvor vi har offentliggjort dine personoplysninger har du også ret til at anmode om sletningen af dine personoplysninger, og til at træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette andre dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at du har anmodet om at få slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.


Navn på retten

Ret til dataportabilitet

Indhold

At modtage en kopi af de personoplysninger som du meddelte os til en kontrakt eller med dit samtykke i et struktureret, almindeligt og maskinlæseligt format (f.eks. oplysninger omkring dine køb) og at anmode os om at overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.


Navn på retten

Ret til at trække dit samtykke tilbage


Indhold

Når vi har anmodet om dit samtykke (se s. 3 - F, G og J) har du altid mulighed for at trække dette samtykke tilbage, selvom vi kan have andre juridiske grunde til at behandle dine oplysninger til andre formål.


Navn på retten

Ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsige

Indhold

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder (specielt når vi ikke har behov for at behandle oplysningerne for at udføre et kontraktmæssig eller ellers lovmæssigt krav (s. 3-D, H, I), eller hvor vi bruger dine oplysninger til direkte marketing (s. 3-E).


Du kan til enhver tid udøve de ovenfornævnte rettigheder ved at:

 • Kontakte os på e-mail på [email protected]
 • Når det kommer til direkte marketing bedes du bemærke, at du også kan gøre indsigelser ved at klikke på linket til frameldelse, som fremgår af alle meddelelser som vi sender til dig
 • Når det kommer til målrettede reklamer og tilbagetrækning af dit samtykke bedes du se afsnittet om cookies i denne privatlivspolitik.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger kan i visse situationer være begrænsede. Hvis for eksempel udførelse af din anmodning afslører personoplysninger om en anden person, eller hvis vi har en juridisk forpligtelse eller en overbevisende legitim grund, kan vi fortsætte behandlingen af de personoplysninger som du har bedt os om at slette.

Du kan også have ret til at indgive en klage hvis du mener, at dine personlige oplysninger er blevet behandlet forkert. Vi opfordrer dig til først at kontakte os, men så vidt som denne ret er gældende for dig, har du ret til at klage direkte til den relevante databeskyttelsestilsynsmyndighed.

7. KONTAKTOPLYSNINGER FOR DEN DATAANSVARLIGE

Kontaktoplysningerne for den dataansvarlige som beskrives herover er som følger:

BravoNext S.A., et schweizisk selskab, som ejes af lastminute.com group, og er opført i virksomhedsregisteret i Kanton Ticino med identifikationsnummeret CHE-115.704.228 og registreret som hjemmehørende på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schwei

8. DATABESKYTTELSESRÅDGIVERENS KONTAKTOPLYSNINGER

Vores databeskyttelsesrådgiver er tilgængelig her:
[email protected]

Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz

9. INFORMATION OM COOKIES

9.1 Indledning.
Dette informationsblad har til formål at oplyse dig om vores politik for brugen af cookies på vores hjemmeside ("hjemmeside"), som drives af et selskab, der ejes af lastminute.com group (herefter benævnte "lastminute.com group", "vi", "os", "vores"), så du bedre kan forstå brugen af cookies, mens du navigerer, og give dit samtykke hertil.

Det er underforstået, at ved at fortsætte navigationen på denne hjemmeside, så giver du samtykke til brugen af cookies, sådan som oplyst i meddelelsen på forsiden ("Startsiden"), der oplyser om eksistensen af denne cookiepolitik.

Hvis du ønsker at vide mere om hjemmesider, som drives af selskaber, der tilhører lastminute.com group, kan du besøge vores hjemmeside: http://www.lastminutegroup.com/our-business/our-sites.aspx

9.2  Hvad er cookies?
Cookies består af oplysninger, som ofte indeholder en anonym og unik identifikationskode. En server sender denne kode til din computer, smartphone eller tablet (herefter benævnt "enhed"), hvor den bliver gemt. Hvis du senere vender tilbage til hjemmesiden, hvorfra disse cookies er sendt, kan serveren læse og genkende dem. Cookies bruges overvejende til at drive eller forbedre den måde, vores hjemmeside fungerer på, samt til at levere forretningsmæssige og marketingsoplysninger til hjemmesidens ejer.

9.3 Tilladelse til brug af cookies på vores websted

I overensstemmelse med meddelelsen om brug af cookies, som optræder på startsiden af vores hjemmeside, samt vores relative politik, giver du udtrykkeligt samtykke til brugen af cookies som heri, når du navigerer på vores hjemmeside, undtagen i det omfang du har ændret dine browserindstillinger for at deaktivere deres anvendelse. Brugernavigation på webstedet omfatter, men er ikke begrænset til, følgende handlinger: lukning af vinduet med meddelelsen om cookies, navigation på hjemmesiden, klik på enhver del af hjemmesiden osv.

9.4 Typer af cookies, som anvendes på vores hjemmeside

9.4.1. Typer af cookies i henhold til den administrerende enhed

Afhængigt af hvilken enhed, som administrerer computeren, eller domænet, hvorfra cookierne sendes, findes der følgende typer cookies:

 • Førsteparts cookies: Sendes til din enhed fra en computer eller et domæne, som administreres af os, og hvorfra den tjeneste, som du har anmodet om, leveres.
 • Tredjeparts cookies: Sendes til din enhed fra en computer eller et domæne, som ikke administreres af os, men af en selvstændig enhed, som bearbejder dataene, der indhentes med disse cookies.

9.4.2. Typer af cookies afhængigt af hvor længe, du opretholder forbindelsen:

Afhængigt af den tid, som du er aktiv på din enhed, findes der følgende tre typer cookies:

 • Sessionscookies: Er designet til at modtage og gemme data, mens du er koblet på hjemmesiden. Disse cookies bliver ikke gemt på din computer, når du forlader sessionen eller lukker din browser.
 • Persistente cookies: Denne type cookies bliver gemt på din enhed, og kan tilgås og bearbejdes efter du har forladt hjemmesiden, samt når du navigerer på hjemmesiden, i et forudbestemt tidsrum. Vi bruger højst de persistente cookies på vores hjemmeside i 2 år.

9.4.3. Typer af cookies afhængigt af deres formål

Cookies kan grupperes som følger afhængigt af til hvilket formål, de bearbejder de indsamlede data.

 • Tekniske cookies: Disse cookies er nødvendige for driften af vores hjemmeside, og er afgørende for at kunne navigere og benytte hjemmesiden forskellige funktioner. Uden disse kan du ikke bruge søgefunktionen, sammenligningsværktøjet eller booke andre tjenester, som er tilgængelige på vores hjemmeside.
 • Tilpasningscookies: Disse cookies benyttes til at gøre det nemmere at navigere på vores hjemmeside samt til at huske dine valg og tilbyde mere personaliserede tjenester. I nogle tilfælde kan vi tillade annoncører eller andre tredjeparter at placere cookies på vores hjemmeside for at tilbyde personaliseret indhold og tjenester. I alle tilfælde udgør din brug af vores websted accept af brugen af denne type cookies. Hvis cookies er blokeret, kan vi ikke garantere hjemmesidens funktionalitet.
 • Analytiske cookies til statistiske formål og måling af trafik: Disse cookies indsamler oplysninger om din brug af vores hjemmeside, hvilke sider du besøger og fejl, som eventuelt opstår under navigationen. Vi bruger også disse cookies til at genkende oprindelsesstedet for besøgene på vores hjemmeside. Disse cookies gemmer ikke oplysninger, som kan identificere dig personligt. Alle oplysninger indsamles anonymt og bruges til at forbedre vores hjemmesides funktion gennem statistiske oplysninger. Derfor indeholder disse cookies ikke personlige oplysninger. I nogle tilfælde administreres disse cookies, som er ejet af os, af tredjeparter, men disse tredjeparter har ikke tilladelse til at bruge oplysningerne til andre formål end de ovennævnte.
 • Cookies til reklame og remarketing: Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger, så reklamerne er mere interessante for dig, og til at vise andre reklamekampagner sammen med reklamerne på hjemmesiden eller på tredjeparters hjemmesider. De fleste af disse cookies er "tredjeparts cookies", som ikke administreres af os. Fordi den måde, som de fungerer på, ikke bestemmes af os, er vi ikke ansvarlige for deres administration eller formål. Deres fortrolighedspolitik indeholder mere information om den måde, tredjeparts cookies fungerer på, deres formål, og hvordan de bruges. Du kan finde denne information på listen over cookies i pkt. 5 i denne cookiepolitik.
  Til dette formål kan vi også benytte tjenesterne fra en tredjepart til at indsamle og/eller publicere reklamer, når du besøger vores hjemmeside. Disse selskaber benytter ofte anonyme og aggregerede oplysninger (de indeholder f.eks. ikke dit navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer) om besøgene på denne og andre hjemmesider til at publicere reklamer om varer og tjenester, som kan være interessante for dig.
 • Sociale cookies: Disse cookies giver dig mulighed for at dele vores hjemmeside og klikke på "Like" på sociale netværker som f.eks. Facebook, Twitter, Google+ og YouTube. De giver dig også mulighed for at interagere med hver enkelt platforms indhold. Både den måde, som disse cookies bruges på, samt de indsamlede oplysninger, er reguleret af hver enkelt social platforms fortrolighedspolitik, som du kan finde på listen efter pkt. 5 i denne cookiepolitik.

9.5 Liste over cookies, som anvendes på denne hjemmeside

Klik her, for at se en liste over cookies, som anvendes på denne hjemmeside.

Oplysningerne på den ovennævnte liste er blevet leveret af de andre selskaber, som genererer disse cookies. Disse selskaber har deres egen fortrolighedspolitik, som både indeholder deres egne erklæringer og gældende deaktiveringssystemer.

lastminute.com group er ikke ansvarlig for indholdet og rigtigheden af tredjeparts cookiepolitikker, der er indeholdt i denne cookiepolitik.

9.6 Administration af cookies

Du bør være opmærksom på, at hvis cookies ikke er aktiveret på din enhed, så kan din oplevelse af hjemmesiden være begrænset, og i nogle tilfælde kan navigation og brug af vores tjenester være forhindret.

9.6.1 Hvordan kan jeg deaktivere/aktivere cookies?
Cookies kan administreres på mange måder. Ved at ændre indstillingerne i din browser, kan du vælge at deaktivere cookies eller modtage en meddelelse, før du accepterer dem. Du kan også slette alle cookies i din browsers cookiemappe. Husk, at hver enkelt browser har en forskellig procedure for konfiguration af cookies. Her kan du finde oplysninger om, hvordan du håndterer cookies i de mest almindelige browsere:

Hvis du bruger en anden browser, bedes du læse browserens hjælpemenu for flere oplysninger.

Hvis du vil vide mere om håndtering af cookies på din tablet eller smartphone, bedes du læse den tilhørende dokumentation eller onlinehjælpen.

9.6.2 Hvordan aktiveres/deaktiveres tredjeparts cookies?
Vi installerer ikke tredjeparts cookies. De installeres af vores partnere eller andre tredjeparter, når du besøger vores hjemmeside. Derfor anbefaler vi, at du konsulterer vores partneres hjemmesider for flere oplysninger om håndtering af tredjepartscookies, som er installeret. Vi anbefaler, at du besøger hjemmesiden: https://www.youronlinechoices.com/den/, hvor det er muligt at finde mere nyttig information om brugen af cookies og mulighederne for at beskytte privatlivet på internettet.

10. OPDATEREDE OG ÆLDRE VERSIONER AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at ændre denne privatlivspolitik, i overensstemmelse med denne bestemmelse. Hvis vi foretager ændringer i denne privatlivspolitik offentliggøre vi den reviderede privatlivspolitik på vores hjemmeside og vi opdaterer datoen for "Sidst opdateret" øverst på denne privatlivspolitik.

Ældre versioner af denne privatlivspolitik er tilgængelige her.