is now

Menu
Mine reservationerHar du brug for hjælp?Ring for at booke004582568473Nationale fastnetnumre, pris afhænger af udbyderen

Ring for at booke

Nationale fastnetnumre, pris afhænger af udbyderen

BRAVOFLYS KONTRAKTMÆSSIGE SERVICEBETINGELSER OG POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.

Velkommen til bravofly.com, en tjeneste fra BravoNext SA ("BravoNext") som du kan bruge til blandt andet at modtage nyheder og informationer om ture, traditionelle og lavprisflyrejser og andre rejsetilbud. På hjemmesiden kan du søge efter flybilletter, sammenligne og behandle dine reservationer og anmodninger om billetkøb hos store flyselskaber. BravoNext er et schweizisk selskab (ID-nr .: CHE -115.704.228), der har bopæl på Vicolo de' Calvi 2 - 6830 Chiasso, Schweiz.

Under samme aftale, udbydes behandlingsservicen for kreditkortbetalingen til køb af varer og/eller service på denne hjemmeside, af BravoNexts moderselskab lastminute.com (en hollandsk virksomhed, firmanummer: 34267347), på BravoNexts vegne.

Når du køber rejseprodukter på BravoNexts websted, vil du blive tilbudt en rejseforsikring fra vores partnerselskab Europ Assistance SA (handler under navnet Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB). BravoNext samarbejder med dette forsikringsselskab som del af en tredjepartsforsikringsaftale og betaler omkostningerne til den.
EAIB er ansvarlig for enhver fejl, udeladelser og urigtige oplysninger i forbindelse med deres formidlingsvirksomhed.

Vi beder dig om omhyggeligt at læse og derefter acceptere følgende vilkår og betingelser (V & B), der regulerer tjenesten (Tjenesten), som BravoNext stiller til rådighed på sin URL www.bravofly.com (Websiten). BravoNext forbeholder sig ret til at ændre V & B uden varsel, når ændringerne er påkrævet på grund af ændringer i markedsforholdene, ændringer i regler og bestemmelser eller i tilfælde af ændringer af risikofaktorer vedrørende BravoNext levering af Tjenesten via Websiten. Den opdaterede version af V & B vil altid være tilgængelig på http://www.bravofly.com/content/en/generalconditions.html. Hvis du ønsker at få det fulde udbytte af Tjenesten og blive løbende informeret om rejsenyheder, traditionelle og lavprisflyrejser, de forskellige gældende rejsetilbud samt ved bruge vores søgemaskine til at søge, bestille og købe billetter, mens du sammenligner rejseplaner og priser for forskellige operatører, så er det nødvendigt, at du tilmelder dig ved at indtaste dine fulde og korrekte personlige oplysninger.

 

Vær opmærksom på, at adgang til og brug af Websitens gratis muligheder kræver din accept af nærværende V & B.

Vilkår og betingelser for Tjenesten hos BravoNext

1. Tilmelding

For at tilmelde sig Tjenesten, skal brugeren (Brugeren) gennemføre tilmeldingsproceduren på Websiten og få sine personlige brugeroplysninger.

Brugeren garanterer, at alle personlige data og oplysninger afgivet under tilmeldingsproceduren er ajour, fuldstændige, sande og korrekte. Brugeren forpligter sig til i tide at meddele BravoNext enhver ændringer i hans/hendes personlige data.

Brugeren giver BravoNext ret til at kontrollere rigtigheden af de personlige data og andre afgivne oplysninger og forpligter sig til at samarbejde med BravoNext under en sådan kontrol.

Ved afslutningen af tilmeldingsproceduren vil Brugeren modtage legitimationsoplysninger bestående af et bruger-id og et hemmeligt kodeord, som Brugeren vil være eneansvarlig for med hensyn til besiddelsen af disse og for de aktiviteter, der udføres via deres brug.

Hvis Brugeren har viden om nogen form for uautoriseret brug af sine legitimationsoplysninger og/eller eventuelle andre brud på deres fortrolighed, forpligter Brugeren sig til straks at meddele BravoNext den uautoriserede brug og/eller overtrædelsen samt at meddele enhver form for misbrug til toabuse@Bravofly.com.

Brugeren anerkender, at for at få adgang til Tjenesten er hans/hendes autentifikation helt og holdent knyttet til kontrollen af sin bruger-id og adgangskode. Derfor er Brugeren ansvarlig for eventuelle forårsagede skader mod BravoNext eller tredjeparter som følge af brug, tab, uretmæssig tilegnelse og/eller kompromittering af fortroligheden af bruger-id og adgangskode. Alle handlinger, der udføres med Brugerens bruger-id og adgangskode, vil blive henført til selve Brugeren. Brugeren anerkender, at BravoNext også indsamler dokumentation - som dokumentation for de handlinger, der udføres af Brugeren - via de systemer og procedurer, der anvendes af BravoNext for at regulere adgangen til Websiten og for at levere Tjenesten.

2. Beskrivelse af Tjenesten

Når tilmeldingen er fyldestgørende gennemført, vil Brugeren få fuld adgang til BravoNexts Tjeneste, der omfatter opdateringer af informationer, nyheds-feeds om ture, traditionelle og lavprisflyrejser, tilbud fra de vigtigste aktører, søgemaskinen på bravofly.com til at søge efter information om billetter og tilbud fra flyselskaber, hvor man kan sammenligne de forskellige muligheder, og endelig ved hjælp af en licens at benytte vores program, der giver Brugeren mulighed for direkte at gennemføre en reservation og en indkøbsordre uden på ny at skulle etablere net-forbindelse til selskabets hjemmeside.

3. Brug af Websiten - indkøbsordrer

Brugeren kan frit besøge Websiten og bruge dens muligheder, men kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Ved brug af søgemaskinen til reservationer eller til behandling af købsordrer anerkender og erklærer Brugeren, at han/hun agerer som privatperson.

Ved søgning efter eller behandling af reservationer og/eller købsordrer anvender Brugeren programmet via en ikke-eksklusiv og midlertidig licens, der tildeles for den tid, som behandlingen varer. Programmet giver Brugeren mulighed for nemt og direkte at behandle hans/hendes anmodninger uden at skulle oprette en ekstra parallel net-forbindelse til hjemmesiden for udbyderen af tjenesten, som Brugeren er interesseret i.

Brugeren må ikke ændre, genbruge, kopiere, distribuere, overføre, reproducere, offentliggøre, give licens eller brugsret, skabe afledte opgaver eller job, overføre eller sælge eller på nogen måde gøre kommerciel brug eller nogen som helst ikke-personlig anvendelse af de oplysninger, nyheder, indhold, software og systemer eller produkter, der er erhvervet eller stillet til rådighed for Brugeren via Websiten og brugen af Tjenesten.

For at være i stand til at bruge funktionerne på Websiten skal Brugeren have en internetforbindelse, som han/hun må anskaffe for hans/hendes egen regning fra en pålidelig leverandør. BravoNext er ikke ansvarlig for eventuelle skader på Brugerens hardware, forårsaget direkte eller indirekte af internetforbindelsen.

4. Regler for brug

Brugeren forpligter sig til at bruge Websiten, dets funktioner og Tjensten til lovlige formål og i henhold til nærværende V & B. Især forpligter Brugeren sig til hverken at sende eller sprede, via Websiten og dens funktioner, ulovligt, ærekrænkende, vulgært, obskønt, krænkende eller forstyrrende indhold eller at bruge Websiten og dens funktioner til at udføre nogen som helst handlinger, der kan forårsage skade på BravoNexts image og omdømme eller påføre et hvilket som helst tab for eller skade på BravoNext.

Derudover forpligter Brugeren sig til ikke at sende reklamemateriale, uønskede og/eller uopfordret meddelelser/data, som kan påvirke funktionaliteten og/eller brugen af Websiten hos tredjeparter.

5. Immateriel ejendom

Brugeren anerkender og accepterer, at alle oplysninger, data, software, indhold, musik, lyde, fotografier og billeder, video og andet indhold på Websiten (Indholdet) er BravoNexts og dens licensindehaveres eksklusive ejendom.

Med undtagelse af at bruge programmet som anført i afsnit 3 opnår Brugeren ikke rettigheder til Indholdet og/eller Websiten. idet Brugeren kun har retten til at bruge Websiten i overensstemmelse nærværende V & B.

Brugeren er bemyndiget til at udskrive og/eller downloade Indholdet (herunder V & B) til kun personlig brug.

6. Link til andre websites

Websiten indeholder links til andre net-ressourcer hos BravoNexts kommercielle partnere og/eller tredjeparter. Publiceringen af links på Websiten er lavet til orientering og som en hjælp til Brugerne og indebærer ikke nogen anerkendelse eller godkendelse fra BravoNext af indholdet. Desuden udfører BravoNext ikke kontrol med linkenes indhold, information, tjenester og/eller produkter, der tilbydes via linkene. BravoNext er ikke ansvarlig for rigtigheden, nøjagtigheden og ajourføringen af de oplysninger, der offentliggøres på links til andre net-ressourcer. Brugeren anerkender, at brugen af sådanne link sker på hans/hendes egen risiko.

Publiceringen af et link og/eller en anden net-ressource på Websiten er ikke ensbetydende med nogen form for kommerciel tilknytning og/eller tilhørsforhold mellem BravoNext og administratorerne af de linkede sites.

7. Fortrolighedspolitik og information om behandling af personlige oplysninger

7.1 BravoNext SA, et schweizisk selskab i lastminute.com group (virksomheds-nr.: CHE -115.704.228), der er baseret i Vicolo de' Calvi 12 - 6830 Chiasso, Schweiz (tlf. 0041 916833339), anerkender vigtigheden af at beskytte privatliv og rettigheder for Brugere, der bruger Websiten og Tjenesterne. Nettet er potentielt meget effektivt til at cirkulere personoplysninger; BravoNext og selskaberne i lastminute.com group-koncernen er forpligtet til at overholde reglerne om beskyttelse af personoplysninger og disses sikkerhed for at garantere Brugerne sikker, kontrolleret og fortrolig netsurfing.
Denne fortrolighedserklæring kan med tiden blive revideret for at sikre løbende overholdelse af alle gældende regler i tilfælde af disses revidering eller opdatering.
Brugere opfordres til omhyggeligt at læse de regler, der anvendes af virksomheden til at indsamle og behandle personoplysninger og til fortsat at kunne levere en tilfredsstillende Tjeneste.

7.2 Denne fortrolighedserklæring, der er i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger, beskriver de metoder, der anvendes af virksomheden til at styre og behandle personoplysninger om:
(i) Brugere, der konsulterer og bruger Websiten.
(ii) Brugere, der bruger Tjenesten.
Brugere er forpligtet til at levere præcise, korrekte og opdaterede personoplysninger for at oprette og administrere deres kontraktforhold med den dataansvarlige og til på behørig vis at købe den valgte turisttjeneste. Brugere anerkender, at afgivelse af unøjagtige, ukorrekte og ikke opdaterede personlige data forhindrer den dataansvarlige fra at levere sine tjenester.
Ifølge den føderale lov af 19. juni 1992 om databeskyttelse (LPD) og artikel 45 i Federal Insurance Supervision Law (LSA), er Brugere hermed blevet informeret om, at deres personlige data lagres og behandles af BravoNext ifølge de metoder og til de nedenfor anførte formål - i overensstemmelse med de metoder og formål, der er tilladt af LPD og LSA.

7.3 Ejeren af databehandlingen er BravoNext SA (herefter benævnt som "BravoNext" eller “Ejeren").

7.4 Brugeres personlige data indsamles:
- Fra Brugere, elektronisk via udfyldelsen af tilmeldingsblanketten på Websiten, eller via telefon. Disse data omfatter Brugeres fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer etc., som er nødvendige for at udvælge og købe en flyrejse, et hotel eller en anden turisttjeneste og for de yderligere formål, der er fastsat i nærværende V&B.
- Via edb-systemer og software, der anvendes til driften af Websiten under normale driftsforhold, eller implicit som resultat af brugen af Internet-kommunikationsprotokollerne. Disse oplysninger indsamles ikke for at blive forbundet med identificerede Brugere; det er dog sådan, at behandling af og associering med data i besiddelse hos tredjeparter kan føre til identifikation af Brugere. Denne datakategori omfatter IP-adresser eller domænenavne på Brugeres computere, der er forbundet til Websiten, URI'erne (Uniform Resource Identifier) for de anmodede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden der anvendes til at sende anmodningen til serveren, størrelsen af den modtagne svarfil, talkoden der angiver status for serverens svar (succes, fejl, etc.) og andre parametre i relation til Brugernes operativsystemer og edb-miljøer. Disse data bruges kun til at indhente anonyme statistiske oplysninger om brugen af Websiten og til at kontrollere dens korrekte drift. Dataene kan anvendes til at fastslå erstatningsansvar i tilfælde af potentielle computer-angreb, der skader Websiten.
- Via Websiten ved hjælp af cookies. Cookies er oplysninger, der ofte indeholder en anonym, unik identifikationskode, der sendes til browseren fra en webserver og lagres på brugerens harddisk. Senere, hvis der efterfølgende igen skabes forbindelse til websitet, kan disse cookies læses og genkendes af websitet, fordi de er blevet dannet ved tidligere forbindelser. De bruges primært til at tilvejebringe eller forbedre websitets funktion samt at give forretnings- og marketinginformationer til websitets ejer.

I overensstemmelse med meddelelsen om cookies, der vises på websitets første navigationsside, og denne cookiepolitik indvilger brugeren eller den besøgende, når man surfer på websitet, at give udtrykkeligt samtykke til brug af cookies som beskrevet heri, undtagen i det tilfælde, at brugeren eller den besøgende har ændret konfigurationen af deres browser til at blokere dem. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, en forståelse af, at brugeren surfer på websitet, når de foretager et af følgende: Lukker cookiemeddelelsen på den første navigationsside, scroller gennem websiten, klikker på ethvert element på websiten mv.

En bruger, der surfer på websitet, kan støde på cookies indsat af websitets ejer ("rigtige cookies") eller cookies indsat af forskellige enheder, der samarbejder om at promovere indhold og levering af vores tjenester ("direkte tredjepartscookies").

Websitets cookies bruges som beskrevet nedenfor og til formålene ligeledes beskrevet nedenfor:

A. Tekniske cookies:

a. Cookies, der er strengt nødvendige for driften af websitet: Disse er væsentlige for at muliggøre surfing på websitet og for at forskellige funktioner virker. Uden disse kan man ikke bruge søgetjenester, sammenligne køb samt andre tilgængelige tjenester på vores website.

b. Brugertilpassede cookies: Disse bruges til at lette navigation på websitet, til at registrere de muligheder, man har valgt på websitet, og til at give mere personlige funktioner. I nogle tilfælde tillader vi annoncører eller tredjeparter at placere cookies på vores website for at give personligt indhold og tjenester. Under alle omstændigheder udgør brug af vores website accept af brugen af denne type cookie. Hvis cookies er blokeret, kan vi ikke garantere, at websitet fungerer optimalt.

c. Cookies til statistiske formål og til at måle webtrafik: Disse indsamler oplysninger om brugen af websitet, de sider, man besøger, og om eventuelle fejl, der kan opstå under navigation. Vi bruger også cookies til at genkende kilden til dit besøg på vores website. Disse cookies indsamler ikke oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Alle oplysninger indsamles anonymt og bruges til at hjælpe med at forbedre websitets funktion. Derfor indeholder vores cookies ikke personoplysninger. I nogle tilfælde er nogle af disse cookies administreret på vores vegne af tredjeparter, men de har ikke tilladelse til at bruge dem til andre formål end de ovenfor nævnte formål. Brugen af vores website udgør accept af brugen af denne type cookie. Hvis de er blokeret, kan vi ikke garantere, at websitet fungerer optimalt.
 

      GOOGLE ANALYTICS

 https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

    

      SEMBOX

     

30 dage

 

B. Cookies til reklame og remarketingsformål: Disse bruges til at indsamle brugeroplysninger for at vise reklamer på websitet eller tredjeparts websites.

 

Zanox

http://zanox.es/gb/about-zanox/privacy/

 30 dage

Criteo

https://www.criteo.com/privacy/

 30 dage

Tradedoubler

https://www.tradedoubler.com/es-es/privacy-policy/

 30 dage

 Facebook

https://www.facebook.com/help/cookies/

 30 dage

 

C. Sociale cookies: Disse cookies tillader websitet at blive delt og giver mulighed for at klikke "Like" på sociale netværk som Facebook, Twitter, Google+ osv.

Levetiden for de cookies, vi bruger, kan variere. Især er der sessionscookies, der kun gælder for en enkelt søgning eller surfsession, og som forsvinder, når browseren lukkes. Derudover findes vedvarende cookies, som har en variabel levetid. Den maksimale levetid for cookies i denne anden kategori er fem år.

Brugere bør være opmærksomme på, at hvis cookies ikke er aktiveret på brugerens enhed, kan oplevelsen af websitet blive begrænset, og brug af vores tjenester og navigation kan blive hæmmet.

Der er flere måder at administrere cookies på. Ved at ændre browserindstillinger kan man vælge at deaktivere cookies eller modtage en advarsel, før man accepterer den. Desuden kan brugere slette alle cookies, der er gemt i cookiemappen i deres browser. Hver browser har forskellige procedurer til at administrere konfiguration.

Her kan man læse, hvordan man kan administrere cookies i de fremtrædende browsere. Hvis man vil have oplysninger om administration af cookies på din tablet og/eller telefon, kan man kikke i brugsvejledningen eller søge på online-hjælpetjenester.

 

 • MICROSOFT WINDOWS EXPLORER
 • GOOGLE CHROME
 • MOZILLA FIREFOX
 • APPLE SAFARI
 •  

  Hvis man ønsker at lære at administrere cookies i andre browsere, kan man kikke i brugsvejledningen eller søge på online-hjælpetjenester.
  Tredjepartscookies ikke er installeret af os. De er installeret af vores forretningspartnere eller andre parter, når man besøger dette website. Derfor foreslår vi brugere at konsultere tredjeparters websites for oplysninger om, hvordan de installerer cookies, og hvordan de administreres. Vi inviterer også brugere til at konsultere følgende website https://www.youronlinechoices.com hvor man vil finde nyttige oplysninger om brug af cookies og de foranstaltninger, man kan tage for at beskytte sit privatliv på internettet.

  7.5 Brugeres personlige oplysninger vil blive behandlet manuelt eller ved hjælp af elektroniske værktøjer, der er beregnet til at sikre - i forhold til de formål, til hvilke sådanne data indsamles og videregives - datasikkerhed og fortrolighed samt at forhindre uautoriseret adgang til sådanne data i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at opfylde formålet med deres indsamling.

  7.6 Databehandlingen vil blive foretaget i Ejerens registrerede kontorer og hovedkvarterer, og i lastminute.com groups server-farm, som ligger i Haarlem, Holland, samt i kontorerne for de ansatte, til hvem data kan være videregivet.

  7.7 Bortset fra ovennævnte specifikationer af navigationsdata vil Brugernes personlige data blive anvendt til følgende formål:
  A. Dataindsamling, lagring og behandling med henblik på fastlæggelse og styring af, indenfor de driftsmæssige og administrative vilkår, det kontraktlige forhold, der er forbundet med levering fra Tjenesten.
  B. Sende meddelelser via e-mail, telefon eller sms vedrørende det kontraktlige forhold, herunder meddelelser om dets gode fremskridt.
  C. Overholde lovbestemte eller myndighedsrelaterede forpligtelser.
  D. Indsamling, opbevaring og behandling af data til at lave anonyme og/eller statistiske helhedsanalyser (aggregerede analyser).
  E. A közzétett anyagok Adatellenőrző által e-mailben vagy azzal egyenértékű elektronikus kommunikációs médiumon keresztüli küldése hasonló termékekkel és szolgáltatásokkal, illetve a weboldalon kínált hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan, a törvény által megengedett esetekben, és ha a Felhasználó azt nem utasítja vissza; az Adatellenőrző bizonyos esetekben és az olasz piac kivételével személyre szólóan küldheti az említett közzétett anyagot a Felhasználónak.
  F. A fenti E) rész rendelkezésére való jogfenntartással, valamint kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett beleegyezésével, a legjobb termék- és szolgáltatásajánlatok az Adatellenőrző vagy partnerei, illetve kereskedelmi közreműködői - akik a következő ágazatokban tevékenykednek: turizmus és szabadidő, szórakozás, új technológia, divat, dekoráció és fogyasztási cikkek, ételek és italok, pénzügy, bankok, biztosítás, energia, környezet, kommunikáció, tömegkommunikációs média, ingatlan, gyógyszeripar, ruházat és textil, oktatás és képzés, energia, publikációk és szerkesztőségi munkák, információ- és kommunikációtechnológia, kiskereskedelem, sport, távközlés és általános szolgáltatások - által e-mailben, telefonon, postán, SMS-ben vagy MMS-ben való küldésével. Az Adatellenőrző bizonyos esetekben és az olasz piac kivételével személyre szólóan tájékoztathatja a Felhasználót a legjobb aktuális ajánlatokról, amelyeket a Felhasználó ízléséhez és preferenciájához igazít.

  7.8 Hvis personlige oplysninger ikke opgives, kan det resultere i, at Brugeren ikke kan opnå den ønskede service, vedrørende de i paragrafferne A) og B) i Afsnit 7.7 angivne formål, og forhindre Ejeren i at tilbyde denne service på korrekt vis, og overholde de kontraktlige forpligtelser i vilkårene og betingelserne. Behandlingen af sådanne oplysninger, af de i paragrafferne A), B), C) og E) i førnævnte Afsnit 7.7, involverer ikke en samtykkeerklæring fra den interesserede part. Hvis data ikke opgives, eller hvis Brugeren ikke giver samtykke, betyder det, i henhold til bestemmelserne i paragraf E), at firmaet med tilhørsforhold med, og forbundet med, Bravofly ikke kan tilsende Brugeren de kommercielle tilbud, som der henvises til i paragraf F) i Afsnit 7.7.

  7.9 Den Dataansvarlige vil sikre, at alle personlige data sendt til denne ikke afsløres og behandles på en sådan måde, at deres sikkerhed og fortrolighed garanteres, samt forhindre uautoriseret adgang til dataene. Alle personlige data og oplysninger afgivet af Brugerne kan videresendes, med de formål der er anført ovenfor, til følgende kategorier af parter:
  - Virksomhedens medarbejdere og/eller samarbejdspartnere, der bistår og rådgiver den Dataansvarlige om administration, produkter, juridiske forhold, kundepleje og informationssystemer samt de ansvarlige for vedligeholdelse af virksomhedens netværk og hardware-/software.
  - Luftfartsselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer, forsikringsselskaber, rejsearrangører og alle andre parter, for hvem datakommunikation er nødvendig for at kunne agere i henhold til kontrakten. Bemærk venligst, at flyselskaberne er forpligtet til - i overensstemmelse med de forordninger, der er indført i USA og andre lande - at give told- og grænsemyndigheder adgang til flypassageroplysninger. Derfor kan oplysninger om Brugere og deres rejser indsamlet af BravoNext derved videregives til de relevante myndigheder i de lande, der berøres af Brugernes ruter, hvis det kræves af branchestandarder.
  - Parter, hvis ret til at få adgang til data er anerkendt via lovgivning eller af kendelser udstedt af de relevante myndigheder.
  - Parter, der er delegeret og/eller udpeget af de Dataansvarlige til at arbejde med opgaver, der er relateret til leverancer fra Tjenesten.
  Listen med navnene på de parter, som Brugernes personlige oplysninger kan udsendes til, kan fås hos BravoNext ved at sende en e-mail til privacy@bravofly.com.

  7.10 Ved at sende en skriftlig anmodning til den Dataansvarlige kan Brugeren:
  (i) Få den Dataansvarliges bekræftelse på, at hans/hendes personlige data findes.
  (ii) Indhente oplysninger om, hvorfra hans/hendes data stammer, om formål med og metoder til databehandling og de anvendte metoder, når data behandles elektronisk.
  (iii) Få oplysninger om den Dataansvarlige og databehandlere, hvis sådanne findes.
  (iv) Indhente oplysninger om parterne eller kategorierne af parter, til hvem hans/hendes personlige oplysninger kan videresendes, eller som kan få kendskab herom i deres egenskab af udpeget repræsentant i landet, om databehandlere eller om personer der har ansvaret herfor.
  (v) Få en annullering, anonymisering eller blokering af data, der er behandlet i strid med loven, og ajourføring, rettelse eller - hvis han/hun er interesseret - indarbejdelse af sine data.
  (vi) Få en certificering af, at de transaktioner, der er nævnt i punkt (v) ovenfor, er blevet bekendtgjort, for så vidt angår deres indhold, overfor dem, til hvem sådanne oplysninger er blevet udsendt eller spredt, medmindre dette viser sig umuligt eller åbenlyst uforholdsmæssig ressourcekrævende i forhold til den rettighed, der skal sikres.
  (vii) Få sine data behandlet, helt eller delvist, af lovlige grunde.
  (viii) Få sine data behandlet vedrørende tilsendelse af reklamer, materiale vedrørende direkte kundesalg, kommercielle meddelelser eller deltagelse i markedsundersøgelser. De ovennævnte anmodninger skal sendes til BravoNext SA adresse privacy@bravofly.com.
  Brugeren har også retten til, og kun hvis dette udtrykkes skriftligt og sendes via e-mail, til at få rettet personlige oplysninger, som måtte være forkerte eller upræcise, eller få disse slettet, indenfor lovens rammer. Yderligere, for ikke længere at modtage kommercielle og kampagnemæssige tilbud, som sendes via e-mail af Ejeren, så vel som for at udøve de ovenfor nævnte rettigheder, kan Brugeren også følge den enkle procedure, som aktiveres via “Afmeld”-linket, som findes i al kommerciel kommunikation, udsendt af Ejeren.

  8. Valg af lovgrundlag og eksklusiv domsmyndighed

  V & B og forholdet mellem Brugeren og BravoNext er reguleret, i det omfang gældende regler tillader, af schweizisk lov. Med hensyn til, hvad der er tilladeligt efter gældende regler og internationale aftaler, er parterne enige om, at ved løsning af enhver tvist, der måtte opstå mellem dem i henhold til V & B, vil forholdet, der er skabt mellem dem, være underlagt den eksklusive domsmyndighed ved almindelige domstole ved BravoNext hovedkvarter. BravoNext forbeholder sig også ret til at mødes med Brugeren i en kompetent domstol ved Brugerens bopæl.