Bravofly: Søg og book flybilletter

Søg

BRAVOFLYS KONTRAKTMÆSSIGE SERVICEBETINGELSER OG POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.

Velkommen til bravofly.dk, en tjeneste fra BravoNext SA ("BravoNext") som du kan bruge til blandt andet at modtage nyheder og informationer om ture, traditionelle og lavprisflyrejser og andre rejsetilbud. På hjemmesiden kan du søge efter flybilletter, sammenligne og behandle dine reservationer og anmodninger om billetkøb hos store flyselskaber. BravoNext er et schweizisk selskab (ID-nr .: CHE -115.704.228), der har bopæl på Vicolo de' Calvi 2 - 6830 Chiasso, Schweiz.

Under samme aftale, udbydes behandlingsservicen for kreditkortbetalingen til køb af varer og/eller service på denne hjemmeside, af BravoNexts moderselskab lastminute.com (en hollandsk virksomhed, firmanummer: 34267347), på BravoNexts vegne.

Når du køber rejseprodukter på BravoNexts websted, vil du blive tilbudt en rejseforsikring fra vores partnerselskab Europ Assistance SA (handler under navnet Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB). BravoNext samarbejder med dette forsikringsselskab som del af en tredjepartsforsikringsaftale og betaler omkostningerne til den.
EAIB er ansvarlig for enhver fejl, udeladelser og urigtige oplysninger i forbindelse med deres formidlingsvirksomhed.

Vi beder dig om omhyggeligt at læse og derefter acceptere følgende vilkår og betingelser (V & B), der regulerer tjenesten (Tjenesten), som BravoNext stiller til rådighed på sin URL www.bravofly.dk (Websiten). BravoNext forbeholder sig ret til at ændre V & B uden varsel, når ændringerne er påkrævet på grund af ændringer i markedsforholdene, ændringer i regler og bestemmelser eller i tilfælde af ændringer af risikofaktorer vedrørende BravoNext levering af Tjenesten via Websiten. Den opdaterede version af V & B vil altid være tilgængelig på http://www.bravofly.dk/content/en/generalconditions.html. Hvis du ønsker at få det fulde udbytte af Tjenesten og blive løbende informeret om rejsenyheder, traditionelle og lavprisflyrejser, de forskellige gældende rejsetilbud samt ved bruge vores søgemaskine til at søge, bestille og købe billetter, mens du sammenligner rejseplaner og priser for forskellige operatører, så er det nødvendigt, at du tilmelder dig ved at indtaste dine fulde og korrekte personlige oplysninger.

 

Vær opmærksom på, at adgang til og brug af Websitens gratis muligheder kræver din accept af nærværende V & B.

Vilkår og betingelser for Tjenesten hos BravoNext

1. Tilmelding

For at tilmelde sig Tjenesten, skal brugeren (Brugeren) gennemføre tilmeldingsproceduren på Websiten og få sine personlige brugeroplysninger.

Brugeren garanterer, at alle personlige data og oplysninger afgivet under tilmeldingsproceduren er ajour, fuldstændige, sande og korrekte. Brugeren forpligter sig til i tide at meddele BravoNext enhver ændringer i hans/hendes personlige data.

Brugeren giver BravoNext ret til at kontrollere rigtigheden af de personlige data og andre afgivne oplysninger og forpligter sig til at samarbejde med BravoNext under en sådan kontrol.

Ved afslutningen af tilmeldingsproceduren vil Brugeren modtage legitimationsoplysninger bestående af et bruger-id og et hemmeligt kodeord, som Brugeren vil være eneansvarlig for med hensyn til besiddelsen af disse og for de aktiviteter, der udføres via deres brug.

Hvis Brugeren har viden om nogen form for uautoriseret brug af sine legitimationsoplysninger og/eller eventuelle andre brud på deres fortrolighed, forpligter Brugeren sig til straks at meddele BravoNext den uautoriserede brug og/eller overtrædelsen samt at meddele enhver form for misbrug til abuse@bravofly.com.

Brugeren anerkender, at for at få adgang til Tjenesten er hans/hendes autentifikation helt og holdent knyttet til kontrollen af sin bruger-id og adgangskode. Derfor er Brugeren ansvarlig for eventuelle forårsagede skader mod BravoNext eller tredjeparter som følge af brug, tab, uretmæssig tilegnelse og/eller kompromittering af fortroligheden af bruger-id og adgangskode. Alle handlinger, der udføres med Brugerens bruger-id og adgangskode, vil blive henført til selve Brugeren. Brugeren anerkender, at BravoNext også indsamler dokumentation - som dokumentation for de handlinger, der udføres af Brugeren - via de systemer og procedurer, der anvendes af BravoNext for at regulere adgangen til Websiten og for at levere Tjenesten.

2. Beskrivelse af Tjenesten

Når tilmeldingen er fyldestgørende gennemført, vil Brugeren få fuld adgang til BravoNexts Tjeneste, der omfatter opdateringer af informationer, nyheds-feeds om ture, traditionelle og lavprisflyrejser, tilbud fra de vigtigste aktører, søgemaskinen på bravofly.dk til at søge efter information om billetter og tilbud fra flyselskaber, hvor man kan sammenligne de forskellige muligheder, og endelig ved hjælp af en licens at benytte vores program, der giver Brugeren mulighed for direkte at gennemføre en reservation og en indkøbsordre uden på ny at skulle etablere net-forbindelse til selskabets hjemmeside.

3. Brug af Websiten - indkøbsordrer

Brugeren kan frit besøge Websiten og bruge dens muligheder, men kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Ved brug af søgemaskinen til reservationer eller til behandling af købsordrer anerkender og erklærer Brugeren, at han/hun agerer som privatperson.

Ved søgning efter eller behandling af reservationer og/eller købsordrer anvender Brugeren programmet via en ikke-eksklusiv og midlertidig licens, der tildeles for den tid, som behandlingen varer. Programmet giver Brugeren mulighed for nemt og direkte at behandle hans/hendes anmodninger uden at skulle oprette en ekstra parallel net-forbindelse til hjemmesiden for udbyderen af tjenesten, som Brugeren er interesseret i.

Brugeren må ikke ændre, genbruge, kopiere, distribuere, overføre, reproducere, offentliggøre, give licens eller brugsret, skabe afledte opgaver eller job, overføre eller sælge eller på nogen måde gøre kommerciel brug eller nogen som helst ikke-personlig anvendelse af de oplysninger, nyheder, indhold, software og systemer eller produkter, der er erhvervet eller stillet til rådighed for Brugeren via Websiten og brugen af Tjenesten.

For at være i stand til at bruge funktionerne på Websiten skal Brugeren have en internetforbindelse, som han/hun må anskaffe for hans/hendes egen regning fra en pålidelig leverandør. BravoNext er ikke ansvarlig for eventuelle skader på Brugerens hardware, forårsaget direkte eller indirekte af internetforbindelsen.

4. Regler for brug

Brugeren forpligter sig til at bruge Websiten, dets funktioner og Tjensten til lovlige formål og i henhold til nærværende V & B. Især forpligter Brugeren sig til hverken at sende eller sprede, via Websiten og dens funktioner, ulovligt, ærekrænkende, vulgært, obskønt, krænkende eller forstyrrende indhold eller at bruge Websiten og dens funktioner til at udføre nogen som helst handlinger, der kan forårsage skade på BravoNexts image og omdømme eller påføre et hvilket som helst tab for eller skade på BravoNext.

Derudover forpligter Brugeren sig til ikke at sende reklamemateriale, uønskede og/eller uopfordret meddelelser/data, som kan påvirke funktionaliteten og/eller brugen af Websiten hos tredjeparter.

5. Immateriel ejendom

Brugeren anerkender og accepterer, at alle oplysninger, data, software, indhold, musik, lyde, fotografier og billeder, video og andet indhold på Websiten (Indholdet) er BravoNexts og dens licensindehaveres eksklusive ejendom.

Med undtagelse af at bruge programmet som anført i afsnit 3 opnår Brugeren ikke rettigheder til Indholdet og/eller Websiten. idet Brugeren kun har retten til at bruge Websiten i overensstemmelse nærværende V & B.

Brugeren er bemyndiget til at udskrive og/eller downloade Indholdet (herunder V & B) til kun personlig brug.

6. Link til andre websites

Websiten indeholder links til andre net-ressourcer hos BravoNexts kommercielle partnere og/eller tredjeparter. Publiceringen af links på Websiten er lavet til orientering og som en hjælp til Brugerne og indebærer ikke nogen anerkendelse eller godkendelse fra BravoNext af indholdet. Desuden udfører BravoNext ikke kontrol med linkenes indhold, information, tjenester og/eller produkter, der tilbydes via linkene. BravoNext er ikke ansvarlig for rigtigheden, nøjagtigheden og ajourføringen af de oplysninger, der offentliggøres på links til andre net-ressourcer. Brugeren anerkender, at brugen af sådanne link sker på hans/hendes egen risiko.

Publiceringen af et link og/eller en anden net-ressource på Websiten er ikke ensbetydende med nogen form for kommerciel tilknytning og/eller tilhørsforhold mellem BravoNext og administratorerne af de linkede sites.

7. Fortrolighedspolitik og information om behandling af personlige oplysninger

Oplysninger omkring måden, hvorpå vi behandler personlige oplysninger og hvordan cookies anvendes på hjemmesiden kan findes i vore privatlivspolitik.

8. Valg af lovgrundlag og eksklusiv domsmyndighed

V & B og forholdet mellem Brugeren og BravoNext er reguleret, i det omfang gældende regler tillader, af schweizisk lov. Med hensyn til, hvad der er tilladeligt efter gældende regler og internationale aftaler, er parterne enige om, at ved løsning af enhver tvist, der måtte opstå mellem dem i henhold til V & B, vil forholdet, der er skabt mellem dem, være underlagt den eksklusive domsmyndighed ved almindelige domstole ved BravoNext hovedkvarter. BravoNext forbeholder sig også ret til at mødes med Brugeren i en kompetent domstol ved Brugerens bopæl.

Slut dig til os

Vælg dit land:

Mobilapp: